Liczba odwiedzin strony: 39616 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria adwokacka
Horanin Aleksander, adwokat

 
 
Kancelaria adwokacka
Horanin Aleksander, adwokat
 
Tumska 5
09-402 Płock
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 211 poz. 1555 - Kamiennogórska specjalna strefa ekonomiczna
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z dnia 23 listopada 2006 r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  1. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, ustanowiona...
Monitor Polski 2003 Nr 37 poz. 514 - Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (M.P. z dnia 24 lipca 2003 r.) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070), wybiera na stanowisko sędziego...